In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 10+ support!
In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 10+ support!
In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 10+ support!

www.diament.pl

STRONA GŁÓWNA
Zamówienia Publiczne
O nas
Kontakt
Lokalizacja

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 10+ support!

Dokument główny

Pokaż galerię...

 

Realizacja Przetargów

 

Obecnie naszym kluczową usługą jest wykonywanie Zamówień Publicznych z zakresu IT, zarówno dostaw sprzętu, usług IT, oprogramowania gotowego i dedykowanego, szkoleń i innych usług powiązanych z IT. Świedczymy te usługi jako firma Diament, ale również jako niespotykana na rynku polskim usługa "outsourcingu" usług przygotowania ofert od strony formalnej i technicznej, obsługi prawnej podczas procesu wyboru ofert i realizacji wygranych przetargów dla firm, które posiadaja małe doświadczenie w Zamówieniach Publicznych lub nie chcą rozbudowywać swoich zasobów w Działach Sprzedaży i ponosić z tego tytułu wysokich kosztów stałych. Jest to możliwe dzięki posiadaniu przez nas doświadczonego Zespołu w Dziale Zamówień Publicznych oraz rozliczaniem się z Klientem - Zleceniodawcą od wygranych postępowań.

 

W ramach prowadzenia projektów informatycznych realizujemy dla Zamawiających kompleksowe dostawy sprzętu i usług w zakresie IT.

 

Oferujemy m.in.:

- ocenę i wybór dostawców składowych przedmiotu zamówienia

- przygotowanie kompletnych ofert wraz ze szczegółowym określeniem zakresu rzeczowego i funkcjonalnego

- organizację spotkań z wybranymi kontrahentami i Pracownikami Firm

- realizację dostaw i usług

- negocjacje umów z podwykonawcami  i wsparcie przy finalizacji kontraktu z wykonawcami projektu

 

O nas